Հարգելի այցելու: Դուք վերահասցեագրվում եք «Ես եմ» ազգային նույնականացման հարթակ: Մուտք գործելուց հետո համակարգն ինքնաշխատ Ձեզ կվերադարձնի մեր կայք:

migration.e-gov.am

Միգրացիայի և քաղաքացիության ոլորտի թվային ծառայությունների հարթակ

Ծառայություններ

Հաճախ տրվող հարցեր

Հաճախ տրվող հարցեր
«Պետական տուրքի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար գանձվում է պետական տուրք՝ բազային տուրքի չափով /1000 ՀՀ դրամ/, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու /դադարեցնելու/ համար՝ բազային տուրքի 25-պատիկի չափով /25.000 ՀՀ դրամ/։
Հաճախ տրվող հարցեր
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվելը կամ այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելն ինքնին չի հանգեցնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը կորցնելուն: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցվում է միայն ՀՀ Նախագահի հրամանագրով: Քաղաքացին քաղաքացիության դադարեցման մասին դիմումը և օրենքով սահմանված փաստաթղթերը անձամբ ներկայացնում է` Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում՝ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ։
Հաճախ տրվող հարցեր
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենգրքի 201-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում առանց վավերական արտոնագրի կամ կացության կարգավիճակի կամ անվավեր փաստաթղթերով բնակվելը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով տարանցիկ երթևեկության կարգը խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում` Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից մինչև 100-ապատիկի չափով /50.000-100.000 ՀՀ դրամի չափով/:
Հարգելի այցելու: Դուք վերահասցեագրվում եք «Ես եմ» ազգային նույնականացման հարթակ: Մուտք գործելուց հետո համակարգն ինքնաշխատ Ձեզ կվերադարձնի մեր կայք:
Խնդրում ենք սպասել… Կատարվում է տվյալների փոխանակում: